« back

UNICLEAN SL M 8 - Volitelné vybavení - Copy

(nutno specifikovat při objednání)

jednodvéřové a dvoudvéřové (prokládací) provedení

.

volitelný zdroj páry
FD - pára z centrálního zdroje
ED - vlastní zabudovaný vyvíječ páry
FED - kombinovaný způsob napájení technickou /mediciální párou
.

nerezové obkladové plechy přístroje a krycí lišty
možnost volby
.

zabudování do nerezových dělicích stěn
využití u dvoudveřového provedení (typ 336-2)
.

leštění vnitřního povrchu sterilizační komory
s drsností Ra 0,8 μm (Ra 32 μinch); Ra 0,125 μm (Ra 5 μinch)
.

systém pro manuální vkládání materiálů 
1) vložka základní pro kontejnery a koše
2) vložka a rám základní (pro osazení max. 2 síty)
3) vložka základní, rám, vedení sít nebo polic, síta nebo police (max. 5 ks)
4) vhodné pro laboratoře - vložka základní, vana roztoky a rám roztoky (pro osazení 1 sítem) - pro sterilizaci roztoků

.

vedení polic

.

síto drátěné 

.

police děrovaná 

.

systém transportních a zavážecích vozíků 
vložka pro zavážecí vozík, transportní vozík a 3 druhy zavážecích vozíků (kontejnerový, kazetový, roztokový)
.

rám pro zavážecí vozík 

.

transportní vozík 

.

zavážecí vozík – kazetový 

.

zavážecí vozík – kontejnerový 

.

zavážecí vozík – policový 

.

zavážecí vozík – roztokový 

.

odkapávací vana pro roztoky do sterilizační komory 

.

hák pro bezpečné vyjímání materiálu z komory 

.

sterilizační koš 
570 × 280 × 135 mm (H × Š × V) - 1/2 STE
575 × 280 × 265 mm (H × Š × V) - 1 STE
.

variabilnost užití řady kontejnerů 

.

dodatečné mechanické manometry
- na zavážecí straně
- na vyvážecí straně
.

volitelné elektrické připojení v závislosti na požadované parametry sítě 

.

nerezová kostra přístroje 

.

nerezové trubkové propojení
- verze FD; verze ED / FED
.

nerezové provedení armatur a ventilů
- verze FD; verze ED / FED
.

nerezový pojišťovací ventil

.

zatěsnění drážky tlakovým vzduchem bez kompresoru

.

separátní odtěsnění drážek dveří

.

pohyblivé čidlo PT 100 pro sterilizaci roztoků

.

speciální programy
- „Sterilizace roztoků se samovolným chlazením pláště a podpůrným tlakem vzduchu“ (obsahuje i pohyblivé teplotní čidlo PT 100, vyžaduje kompresor Ekom plus 2V)
- „Roztoky řízené pomocí hodnoty Fo“
.

laboratorní software (pro změny sterilizační teploty a času)
Umožňuje obsluze provádět individuální úpravy v již naprogramovaných sterilizačních programech.
.

speciální laboratorní použití (v třídě čistoty B, C)

.

speciální software MOVEX®
umožňuje modifikovat jednotlivé fáze sterilizačního cyklu (evakuace, hloubka vakua, expozice, sušení) a nastavit hodnoty teploty a času sterilizačního cyklu (nutná verifikace s výrobcem)
.

speciální software Printer Archive
pro dokumentaci šarží v PC
.

software Euro SDS / DP 3.5 CZ
pro připojení sterilizátoru k počítačové síti LAN
.

speciální programy na čip kartách

.

nouzové zatěsnění drážek
při výpadku el. energie bez kompresoru
.

vybavení „Air detektorem“
pro kontinuální kontrolu přítomnosti vzduchu a nekondenzovatelných plynů ve sterilizační komoře v průběhu každého sterilizačního programu pro maximální bezpečnost sterilizace oproti rutinním kontrolám pomocí testovacích programů (Vakuum a Bowie&Dick test) prováděných pouze jednou denně před zahájením běžného provozu (HTM 2010)
.

funkce „automatické ranní zapnutí“
je další z řady úsporných produktů, který bude šetřit Váš pracovní čas. Přístroj se spustí v předem nastaveném čase bez přítomnosti obsluhy, automaticky se předehřeje a provede Vakuový test.
.

provedení s nízkoenergetickým úsporným vyvíječem páry
optimalizovaný příkon 8 kW
.

tropické provedení
pro země s vysokou teplotou chladicí vody
.

provedení s autonomním provozem
eliminuje potřebu připojení přístroje na zdroj vody, přístroj je vybaven zabudovaným chladicím agregátem, který je umístěn v zadní části přístroje
.

provedení se zabudovaným výměníkem pára/pára
umožňuje výrobu medicinální páry, určené pro sterilizaci, bez nutnosti vestavěného elektrického vyvíječe páry a jeho napájení výkonným zdrojem el. energie. Jako zdroj tepla v tomto případě slouží technická pára, která je velmi často dostupná ve zdravotnických zařízeních. Ve svém důsledku tento způsob výroby páry představuje nižší provozní náklady a úspory díky menším nárokům na dimenzování elektrických rozvodů.
.

funkce „hlídání energetického maxima“
jedná se o soubor softwarových a hardwarových úprav sterilizátoru, které dávají možnost jednotlivé a vzájemné regulace provozu zabudovaných vyvíječů páry tak, aby bylo zajištěno hlídání energetického maxima odběru elektrické energie a komunikace s technickou centrálou nebo možnost omezit dimenzování rozvodů el. energie v místě instalace.
.

termické odplynění napájecí demi-vody
pro minimalizaci obsahu nekondenzovatelných plynů ve vyvíječi páry možnost vestavění zařízení na dochlazování kondenzátu
.

monitoring médií
kontinuální kontrola parametrů vstupních médií (tlakový vzduch, demi- i chladicí voda)
.

zásuvka 3 F
(3-fázová zásuvka pro přístroje)
.

úpravna vody
(pouze pro ED / FED provedení)
.

vzduchový kompresor
- vč. vzdušníku a skříně DK 50 S
- vč. vzdušníku a skříně Ekom plus 2V
.

monitorovací balíček indikátorů

.

zkoušky a validace podle EN 285:06 a EN ISO 17665-1:06

.

základní dokumentace pro IQ / OQ / PQ

.

FAT, SAT přejímka

.