Menu Hledej For Partners +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Close

Naše služby

Dopřejte si kvalitu a přesvědčte se o našich schopnostech!

Na zdravotnické přístroje jsou s ohledem na charakter jejich použití kladeny velmi vysoké nároky a podléhají proto i náročné certifikaci. Požadavky se týkají jejich montáže, uvedení do používání, běžného provozu, trvalého zajištění a průběžné kontroly stanovených provozních vlastností apod. Kvalitních výsledků a shody s požadavky norem lze dlouhodobě dosáhnout opět pouze certifikovaným systémem služeb zákazníkům. Naše výrobky stejně jako naše perfektní služby jsou známy již u tisíců zákazníků na celém světě. Naše získané zkušenosti, schopnosti, kreativita i vybavení nám dávají předpoklad plně uspokojit i Vás.

  • Ucelený EN ISO 9001 certifikovaný systém služeb zákazníkům
  • Know-how získané při aktivitách v tuzemsku i zahraničí
  • Zkušený prodejní i servisní tým se zázemím výrobního podniku i celé MMM Group
  • Trvalý proces školení a zvyšování kvalifikace pracovníků
  • Rozsáhlý sortiment přístrojů i sklad náhradních dílů
  • Sledovaná a kalibrovaná měřidla
  • Akreditovaná laboratoř č.1325 pro zkoušky k prokázání zajištění sterilizační bezpečnosti velkých parních sterilizátorů podle EN 285, pro zkoušky prováděné při validaci sterilizace vlhkým teplem podle EN 554 a zkoušky horkovzdušných sterilizátorů a přístrojů teplotní techniky podle DIN 12880